Menu
 
 
Aktualno턢i
A A A
[2016-08-31] Nowo뜻 rynny miedziane w ofercie firmy Aquaplast

Systemy rynnowe z miedzi wyró퓆ia trwa쿽뜻, której nie zapewni 풹den inny materia. 칪wotno뜻 takiego orynnowania wynosi ponad 300 lat. G쿪dka faktura miedzi zapewnia odporno뜻 na zabrudzenia. Rynny miedziane dostpne s w ograniczonej palecie kolorów – w odcieniu naturalnym.

Rynny miedziane nie rdzewiej i nie wymagaj stosowania 풹dnych pow쿽k ochronnych – powsta쿪 warstwa tlenku miedzi chroni materia przed korozj. Z czasem na rynnach pojawia si zielona patyna – wglan miedzi.

Rynny miedziane charakteryzuj si du엽 wytrzyma쿽턢i mechaniczn i niewielk rozszerzalno턢i pod wp퀉wem temperatury – oko쿽 1,7 mm na odcinku 5 m. Nie s jednak ca쿸owicie odporne na powstawanie otar i wgniece – mied jest mikkim materia쿮m kowalnym.

Miedzi nie wolno montowa na dachach pokrytych blach aluminiow ani stalow, poniewa mo풽 to prowadzi do elektrokorozji, która zachodzi na stykach elementów miedzianych z aluminium lub ocynkowan powierzchni metalu.

Wszystkie cz沅ci systemu musz by zatem wykonane z miedzi lub ze stali szlachetnej. Korozj miedzi mog równie powodowa zwi콄ki siarki, wyp퀅kiwane z dachu krytego pap. Miedziane rynny zaleca si gównie do dachów pokrytych blach miedzian lub dachówk.


 
 
 
   
 
Kontakt z Nami
AQUAPLAST - Rynny, pokrycia dachowe
telefon: +48 18 446 36 22
e-mail: biuro@aquaplast.pl
 
 
Copyright 2014 by AQUAPLAST All Right Reserved. Polityka Cookies     Polityka Prywatno턢i     Projektowanie stron www iPolska